1. -opmeting (via totaalstation of GPS)

     ... naar juridische eigendomsgrenzen
         (bij aan- of verkoop, andere eigendomsoverdracht of geschillen)

     ... van bestaande toestand

     ... ter nivellering / hoogtemeting / grondverzet- en cubageberekening

  1. -grensaanduiding

  2. -uitzetten van bouwlijn en bouwpas, assen, volledige gebouwen en andere constructies

  3. -stedenbouwkundig advies en ontwerpen

  4. -stedenbouwkundige aanvragen
    (stedenbouwkundig attest / verkavelingsaanvraag / verkavelingswijziging)

  5. -onafhankelijke schatting van onroerend goed / voorafgaande schattingen nalatenschap

  6. -plaatsbeschrijving / expertise

  7. -muurovername

  8. -opmaak rooilijnplannen

 

luc de rop

beëdigd landmeter-expert, meetkundig schatter in onroerend goed

beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen op 14/11/2005
erkend onder inschrijvingsnummer LAN061228

 

Specialisaties: